image header

Klauzula RODO

Informujemy, że:

  • Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest ORTOPEDYKA S.C.
  • Celem zbierania danych jest realizacja zawartej umowy, w celach marketingowych oraz archiwizacja dla analiz statystycznych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek o sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody należy kierować na adres email kontakt@ortopedyka.pl
  • Podanie danych jest dobrowolne,
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane na czas wynikający z przepisów prawa, w szczególności w związku z koniecznością archiwizacji danych, przedawnienia roszczeń, przez okres wynikający z aktów prawnych dotyczących zobowiązań publiczno-prawnych.