image header

Potrzebujesz wsparcia finansowego
na zakup naszych protezy?

Skontaktuj się z nami, a otrzymasz niezbędne informacje do otrzymania dofinansowania lub samodzielnie
zapoznaj się z kryteriami formalnymi.

pcpr-logo
nfz-logo
pfron-logo

Dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29.08.2009r. Zawiera ono szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy, kryteriów ich przyznawania oraz okresów ich użytkowania.

POBIERZ: Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 6.12.2013 roku

Zwiń treść

Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR-u lub MOPS-u?

Jeżeli Masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego lub potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany przez NFZ możesz uzyskać pomoc z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR-u lub MOPS-u?

Możesz starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego  lub jeśli masz zlecenie z NFZ i jeszcze go nie zrealizowałeś, to możesz starać się o dofinansowanie w wysokości:

 • 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy)
 •  150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ);

Aby otrzymać dofinansowanie PCPR/MOPS należy złożyć następujące dokumenty:

 • Kserokopię zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ na dany sprzęt, potwierdzone w firmie realizującej zlecenie za zgodność z oryginałem
 • Fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ)
 • Fakturę proforma na sprzęt ortopedyczny i pomocniczy możesz uzyskać w firmie APCO (faktura pro forma stanowi wycenę i musi zawierać informacje o wysokości udziału własnego oraz wartości refundacji NFZ).
 • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
 • Numer NIP.

Np. NFZ refunduje za wózek inwalidzki dziecięcy 1800 zł (refundacja 100% do kwoty limitu), a cena wózka przewyższa ten limit. Starając się o dofinansowanie możesz uzyskać maksymalnie 150% kwoty limitu, co w tym przypadku wynosi 2.700 zł. Po przyznaniu takiego dofinansowania będziesz w sumie dysponować kwotą 4500 zł.

1. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez NFZ

Jeśli przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy został już przyznany przez NFZ, pacjent może się starać się o refundacje z tej placówki. Uwaga!!! W niektórych
województwach wymagane jest aby to pacjent uiścił najpierw swój wkład własny a następnie PCPR po przyznaniu refundacji zwraca te kwotę pacjentowi. Instytucje te
mogą dofinansować do 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ);

Limit kwoty refundowanej przez NFZ na wózek inwalidzki dziecięcy wynosi 1800
zł (refundacja 100% do kwoty limitu), ale cena wózka n:; Reha Tom X-Country
przewyższa ten limit. Starając się o dofinansowanie możesz uzyskać maksymalnie
150% kwoty limitu, co w tym przypadku wynosi 2.700 zł. Po przyznaniu takiego
dofinansowania będziesz w sumie dysponować kwotą 4500 zł i kupisz ten wózek bez
udziału własnego.

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 • 1.Ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ.
 • 2.Fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ).
 • 3.Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna   w   przeliczeniu   na   jednego   członka   rodziny   pozostającego   we
  wspólnym gospodarstwie domowym.
 • 4.Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • 5.Wypełniony   wniosek   o   przyznanie   dofinansowania   (dostępne   w   każdym PCPR/MOPS).
 • 6.Numer NIP.

Zwiń treść


2. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ten rodzaj dofinansowania pozwala na uzyskanie kwoty w wysokości do 60% wartości na zakupu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego.
Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty j/w. ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedycznego potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zalecaniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego. Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokładnie zakupu oraz przedstawienie faktury w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

Zwiń treść

3. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych.

Dofinansowanie w wysokości do 80% wartości sprzętu na zakup np. łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika wannowego, podnośnika transportowo-kąpielowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń dla niepełnosprawnych. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy postąpić j/w.

Zwiń treść

4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Dofinansowanie w wysokości 80% wartości sprzętu lub wykonywanych prac, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu, ale również prace budowlane. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć wymienione dokumenty:

orzeczenie o niepełnosprawności
dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu w którym ma nastąpić likwidacja barier
kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projektu i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej
zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS)

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest: podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury VAT z odroczonym terminem płatności, odbiór prac przez pracownika PCPR/MOPS.

Zwiń treść

Zwiń treść