image header

Kolana policentryczne i mechaniczne

Przegub kolanowy to wyjątkowo istotny element protezy. Dzięki zastosowaniu różnych konstrukcji, modularne przeguby kolanowe gwarantują odpowiednie zabezpieczenie fazy podporu i sterowanie fazą wymachu kończyny dolnej. Z względu na mechanizm, służący naśladowaniu biomechaniki anatomicznego stawu kolanowego, wyróżniamy kolana monocentryczne i kolana policentryczne. W przegubach monocentrycznych, kolano zabezpieczone jest poprzez przesunięcie do pozycji pierwotnej osi kolana poza linię obciążenia, które musi zostać wsparte napięciem mięśniowym kikuta przy uderzeniu piętą. Natomiast w kolanach policentrycznych, zabezpieczenie fazy spoczynku zależy od położenia aktualnego centrum obrotu. Ich wszechstronność wynika z odpowiedniej kinematyki. Na fazę wymachu wpływ mają hamulec osiowy kolana i wyrzutnia. Wybór odpowiedniego przegubu kolanowego uzależniony jest przede wszystkim od wysokości amputacji, właściwości kikuta, wieku i aktywności pacjenta.