image header

Protezy uda

Proteza uda jest to sztuczna kończyna, która jest stosowana w przypadku amputacji lub innych urazów, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie prawdziwego uda. Proteza uda składa się z kilku elementów, w tym zewnętrznej rury, która jest wykonana z tworzywa sztucznego i przypomina kształtem prawdziwe udo.
Wewnątrz rury znajduje się aluminiowy rdzeń, który umożliwia regulację długości protezy. Na końcu protezy znajduje się stopa lub inny element, który zapewnia stabilność i równowagę użytkownika.
Protezy uda mogą być stosowane zarówno przez osoby, które utraciły jedno udo, jak i przez tych, którzy stracili oba uda. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, protezy uda są teraz bardziej zaawansowane niż kiedykolwiek wcześniej. Mogą one być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, co pozwala na maksymalne odwzorowanie funkcjonalności prawdziwego uda.
Wśród najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie protez uda znajdują się protezy z napędem elektrycznym, które umożliwiają użytkownikom chodzenie na różnych nawierzchniach i w różnych warunkach. Protezy te wykorzystują sensory, które rejestrują ruchy użytkownika i przekazują sygnały do procesora, który kontroluje ruchy protezy.
Protezy uda są stosowane w celu przywrócenia mobilności i niezależności osobom, które straciły jedno lub oba uda. Dzięki nowoczesnym technologiom, protezy uda są coraz bardziej zaawansowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów, co pozwala im na prowadzenie aktywnego stylu życia i pełne uczestnictwo w życiu społecznym.